Logistica de líquids

Envasat, emmagatzematge i manipulació

Envasat, emmagatzematge i manipulació de productes químics per a fabricants i majoristes.

Màxima seguretat

Magatzem vigilat 24h

Disposem de altes mesures de seguretat i vigilància en els nostres magatzems per a garantir el control de la seva mercaderia.

Seguretat i control

Disposem de tots els sistemes de emergència i cumplim amb totes les normatives per a uan resposta eficient en cas d'incidències;

POLÍTICA DE QUALITAT

La Política de Qualitat de CISVASA és proporcionar un servei que asseguri el compliment dels requisits acordats amb els nostres Clients, mitjançant l'establiment de procediments, processos , pràctiques de treball i dirigint els nostres esforços a la millora contínua del nostre servei . La nostra voluntat d'oferir un servei que proporcioni una total satisfacció de les necessitats dels nostres clients , ens compromet a complir els compromisos següents:


  • ➣ Assegurar que tots els requisits acordats amb els nostres Clients, siguin compresos de manera clara i precisa complint a temps i sense errors.
  • ➣ Considerar la qualitat com un aspecte clau de totes les nostres operacions, per això CISVASA es compromet a disposar d'un Sistema de Qualitat d'acord amb els requisits de la Norma Internacional de Gestió de la Qualitat ISO 9001 .
  • ➣ Desenvolupar un servei que satisfaci plenament als nostres clients , contribuint a la millora de les seves actuacions i complint els requisits que ens siguin aplicables .
  • ➣ Fixar-nos i comprometre'ns amb uns objectius de millora contínua de les nostres actuacions , que siguin percebuts clarament pels nostres clients , basats en el principi del :
  • "TREBALL BEN FET"

  • ➣ Tots els empleats de CISVASA , estan involucrats en aquests compromisos , per a això aquesta Direcció demana la total participació i col·laboració de tots en l'assoliment d'aquests compromisos .
  • ➣ Aquesta política de qualitat és revisada a intervals periòdics anuals amb la finalitat d'assegurar la seva contínua adequació.

JA CONFIEN EN NOSALTRES: