Logistica de líquids

Envasat, emmagatzematge i manipulació

Envasat, emmagatzematge i manipulació de productes químics per a fabricants i majoristes.

Màxima seguretat

Magatzem vigilat 24h

Disposem de altes mesures de seguretat i vigilància en els nostres magatzems per a garantir el control de la seva mercaderia.

Seguretat i control

Disposem de tots els sistemes de emergència i cumplim amb totes les normatives per a uan resposta eficient en cas d'incidències;

La Misió de CISVASA

" La missió de la nostra empresa és donar resposta a les necessitats dels nostres clients , i millorar de forma contínua la qualitat dels nostres serveis . Aconseguint amb això , una rendibilitat econòmica , el benestar i desenvolupament de tots els seus empleats i una contribució activa a la societat "

Àmbits d'aplicació de la missió :

CLIENTS

Satisfer les necessitats del client . Millora contínua dels nostres serveis .

PROPIETAT

Retribució al capital de l'accionista .

TREBALLADORS

Contribució al desenvolupament de les persones en un bon ambient de treball .

SOCIETAT

Contribució activa a la comunitat.

Departaments involucrats en la missió :


Missions Entrellaçades :

El Compromís amb els clients


 • Mantenir una relació de confiança.
 • Conèixer i implicar-se en la solució dels seus problemes.
 • Proposar i implementar millores tècniques i de servei .
 • -Qualitat i compliment dels terminis de lliurament.
 • Ser flexibles davant les demandes del client.
 • Dissenyar i proposar millores.
 • -Claredat i transparència amb els clients.
 • -Buscar solucions a les seves necessitats.

El Compromís amb la propietat


 • -Vetllar pel control i la gestió de la informació operativa.
 • -Optimitzar els costos de gestió.
 • -Aportar valor amb desenvolupament de talent i millores organitzatives.
 • Controlar i optimitzar l'eficiència de les hores emprades i els costos logístics.
 • -Productivitat i ús eficient dels recursos.
 • Proporcionar informació útil per a la presa de decisions.
 • Assegurar el retorn de les inversions.
 • -Fiabilidad i puntualitat.
 • -Vetllar per l'optimització del circulant.

El Compromís amb els treballadors


 • Suport mutu amb Producció - Magatzem i Administració - Finances.
 • -Bon tracte i respecte a les persones.
 • -Desenvolupament d'habilitats i rotació interna.
 • Formació i millora contínua en qualitat Seguretat i Riscos Laborals - Medi Ambient.
 • -Vetllar per l'existència d'un bon clima de treball.
 • Promoure i premiar les capacitats laborals i desenvolupament de les persones.
 • -Autonomia i responsabilitat personal.
 • Millora contínua i reciclatge periòdic en formació.

El Compromís amb la Societat


 • -Vetllar pel compliment de les normes de seguretat.
 • -Optimitzar l'ús d'energies i reciclatge.
 • Promoure i mantenir bones pràctiques mediambientals.
 • -Compliment dels principis ètics.

JA CONFIEN EN NOSALTRES: