Logistica de líquids

Envasat, emmagatzematge i manipulació

Envasat, emmagatzematge i manipulació de productes químics per a fabricants i majoristes.

Màxima seguretat

Magatzem vigilat 24h

Disposem de altes mesures de seguretat i vigilància en els nostres magatzems per a garantir el control de la seva mercaderia.

Seguretat i control

Disposem de tots els sistemes de emergència i cumplim amb totes les normatives per a uan resposta eficient en cas d'incidències;

POLÍTICA DE SEGURETAT I SALUT

La Direcció de CISTERNES DEL VALLES, SA, considera que la Prevenció dels Riscos Laborals en matèria de Seguretat i Salut de tots els treballadors en l'exercici del seu treball és un objectiu fonamental a assolir.


És per això que la Direcció, a fi dintegrar la prevenció de riscos en tots i cadascun dels processos i operacions que es desenvolupen en CISTERNES DEL VALLES, SA considera prioritari comptar amb el compromís total de tots els seus comandaments i responsables per aconseguir i mantenir un ambient de treball segur i saludable complint i fent complir els procediments i instruccions de treball.

Així mateix, cal comptar amb la cooperació i participació de tot el personal en l'observació i compliment de les normes i regles de prevenció, en la detecció de condicions perilloses i accions insegures, informant d'elles de qui depengui, i aportant els suggeriments i millores preventives a adoptar per tal de millorar les condicions de treball, disminuint les lesions i els possibles danys a la propietat o patrimoni de CISTERNES DEL VALLES, SA i els seus clients.

Des d'aquesta Direcció, confiem que tots els empleats, s'uniran a aquest compromís personal cap a la Prevenció de Riscos Laborals, com una forma de vida.

JA CONFIEN EN NOSALTRES: